જમણો હાથ પકડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમણો હાથ પકડવો

  • 1

    મદદ કરવી.