જમણું અંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમણું અંગ

  • 1

    મુખ્ય મદદગાર માણસ.