ગુજરાતી

માં જેમનુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જેમનું1જેમને2

જેમનું1

સર્વનામ​ બહુવયન​

 • 1

  જેઓનું.

ગુજરાતી

માં જેમનુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જેમનું1જેમને2

જેમને2

વિશેષણ

 • 1

  (ઇ૰ રૂપ પણ 'જેઓ'નાં છે).

 • 2

  જે પ્રમાણેનું; જે રીતનું; જેવું.

 • 3

  જે બાજુ કે તરફનું.

  જુઓ જેમ