જેમનાથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જેમનાથી

વિશેષણ

 • 1

  (ઇ૰ રૂપ પણ 'જેઓ'નાં છે).

 • 2

  જે પ્રમાણેનું; જે રીતનું; જેવું.

 • 3

  જે બાજુ કે તરફનું.

  જુઓ જેમ