જમને જવાબ દે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમને જવાબ દે એવું

  • 1

    મજબૂત અને નીડર.