ગુજરાતી

માં જમલોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જમલો1જમેલો2જુમલો3

જમલો1

પુંલિંગ

 • 1

  જુમલો; એકંદર આંકડો; સરવાળો.

ગુજરાતી

માં જમલોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જમલો1જમેલો2જુમલો3

જમેલો2

પુંલિંગ

 • 1

  જમાવ; ભરાવો.

 • 2

  ભીડ.

મૂળ

જુઓ જમા

ગુજરાતી

માં જમલોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જમલો1જમેલો2જુમલો3

જુમલો3

પુંલિંગ

 • 1

  એકંદર આંકડો; સરવાળો.

મૂળ

अ.