જમાઉધાર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમાઉધાર કરવું

  • 1

    જમા અને ઉધાર બાજુએ રકમો નાખવી; હવાલો નાખવો.