ગુજરાતી

માં જમાખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જમાખરચ1જમાખર્ચ2

જમાખરચ1

પુંલિંગ

 • 1

  ઊપજ અને ખર્ચ.

ગુજરાતી

માં જમાખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જમાખરચ1જમાખર્ચ2

જમાખર્ચ2

પુંલિંગ

 • 1

  ઊપજ અને ખર્ચ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઊપજ અને ખર્ચ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઊપજ અને ખર્ચ.