જમાખરચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમાખરચ

પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​ & પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​

  • 1

    ઊપજ અને ખર્ચ.

જમાખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમાખર્ચ

પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​ & પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​

  • 1

    ઊપજ અને ખર્ચ.