જમાનાનું ખાધેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમાનાનું ખાધેલ

વિશેષણ

  • 1

    પહોંચેલ; અનુભવી; પાકું.