જમાબાજુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમાબાજુ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચોપડામાં (ડાબું) પાસું, જ્યાં જમા રકમ લખાય છે.

જમાબાજૂ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમાબાજૂ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચોપડામાં (ડાબું) પાસું, જ્યાં જમા રકમ લખાય છે.