ગુજરાતી

માં જમાબાજુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જમાબાજુ1જમાબાજૂ2

જમાબાજુ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચોપડામાં (ડાબું) પાસું, જ્યાં જમા રકમ લખાય છે.

ગુજરાતી

માં જમાબાજુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જમાબાજુ1જમાબાજૂ2

જમાબાજૂ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચોપડામાં (ડાબું) પાસું, જ્યાં જમા રકમ લખાય છે.