જમા થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમા થવું

  • 1

    એકઠું થવું.

  • 2

    જમા પાસે નોંધાવું.