જમા માંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમા માંડવું

  • 1

    જમા બાજુ લખવું.

  • 2

    વ્યાજે રકમો સ્વીકારવી.