જમીનને આસમાન એક થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમીનને આસમાન એક થવું

  • 1

    પ્રલય થવો.

  • 2

    મોટો અનર્થ થવો.