જમીનવિરામ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમીનવિરામ

  • 1

    કોઠો, જમીન, દેહ-એ બધાને અનુકૂળ હોય એવું.