જમીન ખોતરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમીન ખોતરવી

  • 1

    લજ્જા-પશ્ચાત્તાપ કે અપમાનની અસરથી નીચું જોવું.