જમીન માપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમીન માપવી

  • 1

    ઠોકર ખાઈ ગબડી પડવું.

  • 2

    નાસી જવું.