જયશ્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જયશ્રી

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    વિજયની દેવી.

  • 2

    એક રાગિણી.