જયહિંદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જયહિંદ

  • 1

    હિંદનો જય હો, એ અર્થનો પોકાર.