ગુજરાતી

માં જ્યારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જ્યાર1જ્યારે2

જ્યાર1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જે વખત (જ્યારથી, જ્યારે ઇ૰ રૂપે પ્રાયઃ વપરાય છે).

ગુજરાતી

માં જ્યારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જ્યાર1જ્યારે2

જ્યારે2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    જે વખતે.