જેરકડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જેરકડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઘોડાના ચોકડાની કાંટાકાંટાવાળી કડી.