જરૂર ઊભી થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જરૂર ઊભી થવી

  • 1

    જરૂર લાગવી; જરૂરી બનવું.