ગુજરાતી માં જરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જરી1જરી2

જૂરી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ફેંસલો આપવામાં ન્યાયાધીશને મદદ કરનારું પંચ.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી માં જરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જરી1જરી2

જરી2

વિશેષણ & અવ્યય

 • 1

  થોડું; લગાર.

મૂળ

જુઓ જરા

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કસબ; કસબી માલ.

ગુજરાતી માં જરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

જરી1જરી2

જરી

વિશેષણ

 • 1

  કસબ સાથે વણેલું; કસબી.