જલદીક્ષા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જલદીક્ષા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જળથી અપાતી ખ્રિસ્તી ધર્મની દીક્ષા; 'બૅપ્ટિઝમ'.