જલનીલિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જલનીલિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સેવાળ.