જુલાબ થઈ જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જુલાબ થઈ જવો

  • 1

    ગભરાઈ જવું.