જુલાબ વળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જુલાબ વળવો

  • 1

    જુલાબની દવાની અસર પૂરી થવી; ઝાડા બંધ થવા.