જળજાત્રા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જળજાત્રા

  • 1

    જળપ્રવાસ.

  • 2

    એક તહેવાર, જ્યારે ઠાકોરજીને જલવિહાર કરાવવામાં આવે છે.