જળદબાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જળદબાણ

નપુંસક લિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    જળનું દબાણ.