જળયાત્રા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જળયાત્રા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જળપ્રવાસ.

  • 2

    એક તહેવાર, જ્યારે ઠાકોરજીને જલવિહાર કરાવવામાં આવે છે.