જળવિજ્ઞાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જળવિજ્ઞાન

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સૃષ્ટિના જલઘટકોનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર; 'હાઇડ્રોલૉજી'.