જળવિદ્યુતીય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જળવિદ્યુતીય

વિશેષણ

  • 1

    જળવિદ્યુતને લગતું.