જળસ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જળસ પડવું

  • 1

    જળસ નીકળવાનો રોગ થવો.