જળોની પેઠે વળગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જળોની પેઠે વળગવું

  • 1

    આગ્રહપૂર્વક ચોટવું.