જળો મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જળો મૂકવી

  • 1

    જળો વળગાડી નઠારું લોહી ચુસાવી લેવરાવવું.