જેળ ગયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જેળ ગયું

  • 1

    બધું બગડ્યું.