જળ શમવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જળ શમવું

  • 1

    રેલનાં પાણી ઓસરી જવાં.