ગુજરાતી

માં જવલ્લુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જવલ્લું1જવલ્લે2

જવલ્લું1

વિશેષણ

  • 1

    કોઈક જ; વિરલું.

ગુજરાતી

માં જવલ્લુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જવલ્લું1જવલ્લે2

જવલ્લે2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ક્વચિત્; ભાગ્યે.