ગુજરાતી

માં જવાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જવાન1જુવાન2

જવાન1

વિશેષણ

 • 1

  જુવાન; યુવાવસ્થામાં આવેલું; જુવાન.

ગુજરાતી

માં જવાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જવાન1જુવાન2

જુવાન2

વિશેષણ

 • 1

  જવાન; યુવાન.

 • 2

  (હિંદની ફોજનો) સિપાઈ; સૈનિક.

પુંલિંગ

 • 1

  જુવાન; યુવાવસ્થામાં આવેલું; જુવાન.

 • 2

  તેવો પુરુષ.

 • 3

  (હિંદની ફોજનો) સિપાઈ; સૈનિક.

મૂળ

फा.

પુંલિંગ

 • 1

  જવાન; યુવાન.

 • 2

  (હિંદની ફોજનો) સિપાઈ; સૈનિક.