ગુજરાતી

માં જવાનીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જવાની1જુવાની2

જવાની1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જુવાની.

ગુજરાતી

માં જવાનીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જવાની1જુવાની2

જુવાની2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    યુવાની.