જવાની આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જવાની આવવી

  • 1

    જુવાનીની શરૂઆત થવી-તેનાં ચિહ્ન દેખાવાં.