જવાની ફૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જવાની ફૂટવી

  • 1

    જુવાનીની શરૂઆત થવી-તેનાં ચિહ્ન દેખાવાં.