જવાબદારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જવાબદારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જવાબ દેવાનું જોખમ અથવા ફરજ; જુમ્મેદારી; જોખમદારી.