જવાબ આપવા જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જવાબ આપવા જવું

  • 1

    ઈશ્વરને પોતાનાં સુકૃત-દુષ્કૃતનો હિસાબ આપવા જવું-મરી જવું.