જવ તલ લાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જવ તલ લાવવા

  • 1

    મરણના ચોકાની તૈયારી કરવી.