જશ ઉપર જૂતિયાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જશ ઉપર જૂતિયાં

  • 1

    કદરને બદલે તિરસ્કાર.