ગુજરાતી

માં જુસ્તેજુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જુસ્તેજુ1જુસ્તેજૂ2

જુસ્તેજુ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શોધખોળ; બારીક તપાસ.

મૂળ

फा. जुस्तोजू અથવા जुस्तजू

ગુજરાતી

માં જુસ્તેજુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જુસ્તેજુ1જુસ્તેજૂ2

જુસ્તેજૂ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શોધખોળ; બારીક તપાસ.

મૂળ

फा. जुस्तोजू અથવા जुस्तजू