જેસ્યુઇટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જેસ્યુઇટ

પુંલિંગ

  • 1

    રોમન કૅથલિક સોસાયટી ઑફ જિસસનો સભ્ય.