જહાજી માલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જહાજી માલ

  • 1

    જહાજ વાટે આવતો જતો માલસામાન; 'કાર્ગો'.