જાજરમાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાજરમાન

વિશેષણ

  • 1

    જાજવલ્યમાન; પ્રકાશથી ઝગઝગતું; દેદીપ્યમાન.

  • 2

    તરત પારખું દેખાડે એવું.

  • 3

    કરડા મિજાજનું; રૂઆબદાર; તેજીલું.