જાડુંધખ્ખડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાડુંધખ્ખડ

  • 1

    જાડું ને મજબૂત.